{{selectData['message']}}

{{selectData['name']}} {{selectData['lastname']}}

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในล้านคำขอบคุณ จากคนไทยที่มีให้กัน
ผ่านพ้นวิกฤติ "โควิด 19"